Magnus Natschki

Studenter

Magnus Natschki

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

STRIVING FOR HARMONY AND HEALING

– THE QUEST FOR BEAUTY

An evolutionary comment on »beauty«.

As long as you do your best, it is good enough, the Chinese say.

My work in these final years has explored Asian ?ceramics and ended up with some questions.

What is beauty? What is it for? And how can I use it?


STRÄVAN EFTER HARMONI OCH ATT LÄKA SÅR
– SÖKANDET EFTER SKÖNHET

En evolutionär kommentar kring det »vackra«.

Bara du gör ditt bästa så duger det, säger kineserna.

De senaste åren har jag utforskat asiatisk keramik och har landat i ett par frågeställningar.

Vad är skönhet? Vad har vi skönhet till? Och hur kan jag använda mig av det?


MAGNUS NATSCHKI
www.natschki.com

 

magnusnatschkikm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
magnusnatschkikm_photo_magnusnatschki_p.jpg Ladda ner